Zapytaj o szczegóły

Dziękujemy za wypełnienie formularza kontaktowego.

Wyłączny dystrybutor firmy Traidenis-Pol na całą południową Polskę oraz woj. łódzkie

Masz pytanie? Zadzwoń!
(032) 227 92 86
500 72 72 11
512 350 060

Zasady działania

Przykładowe schematy technologiczne oraz rozłożenie poszczególnych segmentów:

1. wydajność 500 m3/d

OPIS URZĄDZEŃ : (1) Kraty mechaniczne MEVA (2) Ręczne kraty (3) Piaskownik (4) Separator piasku (5) Wstępny osadnik (6) Komora z przedłużonym napowietrzaniem (7) Wtórny osadnik (8) Studnia rozdzielcza (9) Studnia kontroli przepływu (10) Studzienka kontrolna (11) Zagęszczacz osadu (12) Dmuchawa (13) Zbiornik wyrównujący przypływ

2. wydajność 150 m3/d

OPIS URZĄDZEŃ : (1) Kraty mechaniczne MEVA (2) Ręczne kraty (3) Piaskownik (4) Separator piasku (5) Studnia rozdzielcza (6) Komora z przedłużonym napowietrzaniem (7) Wtórny osadnik (8) Studnia kontrolna (9) Zagęszczacz osadu (10) Dmuchawa

Parametry technologiczne

Modyfikacja urządzenia HNV-P HNV-N
Koncentracja średnioroczna Koncentracja maksymalna Koncentracja średnioroczna Koncentracja maksymalna
BZT5 do 5m3/d, mgO2/l 25 35 15 30
BZT5 od 5m3/d, mgO2/l do 10000 RLM, MgO2/l 20 30 15 30
Zawiesina do 5m3/d, mg/l 35 50 25 50