Zapytaj o szczegóły

Dziękujemy za wypełnienie formularza kontaktowego.

Wyłączny dystrybutor firmy Traidenis-Pol na całą południową Polskę oraz woj. łódzkie

Masz pytanie? Zadzwoń!
(032) 227 92 86
500 72 72 11
512 350 060

Ostrzegamy przed podróbkami

Przydomowa oczyszczalnia ścieków- na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Na Polskim rynku od jakiegoś czasu są sprzedawane podróbki oczyszczalni firmy Traidenis. Mają podobny kształt ale nie mają nic wspólnego z oryginalnymi oczyszczalniami firmy Taridenis.

 

Cecha Oczyszczalnie NV firmy Traidenis Podróbki oczyszczalni NV
Częstotliwość wybierania osadów nadmiernych 1-2 razy/rok Oczyszczalnia do 4 osób 2 razy do roku, oczyszczalnia przeznaczona dla większej ilości osób 3-4 razy/rok.
Przepustowość godzinowa oczyszczalni NV-1 (do 4 os.)-  0,3m3/d
NV-2 (do 8 os.)- 0,4m3/d
NV-3 (do 14 os.) – 0,8m3/d
NV-4 (do 19 os.) – 1 m3/d
Ponad 2-krotnie niższe przepustowości dobowe!
Możliwości zagłębienia oczyszczalni Oczyszczalnię można zagłębiać nawet na głębokość 1,8 m. Przy zagłębieniu oczyszczalni poniżej 1,2 m traci się gwarancję.
Gwarancja Firma Traidenis udziela 15-letniej gwarancji na oczyszczalnię NV Podróbki oczyszczalni NV posiadają maksymalnie 10 lat gwarancji
Certyfikaty CE, ISO 9001, ISO 14001 CE, brak certyfikatów ISO 9001 i ISO 14001
Wytrzymałość zbiornika na zgniatanie 3,97 tony/m2 powierzchni (udokumentowane protokołem z badań nr 1397-CPD-038/C.5 z dnia 11.06.2013r. wykonanych przez Litewskie Centrum Certyfikacji Produkcji Budowlanej z Wilna ul. Linkmenu 28 LT - 08217 Vilnus Republika Litewska. Notyfikacja nr 1397. Brak udokumentowanych badań.

 

Materiał - od niego zależy wytrzymałość i wygoda montażu oczyszczalni!!!

Udokumentowana wytrzymałość na zgniatanie wynosi 58 kN/m2. Dzięki temu naszą oczyszczalnię możemy zagłębić oraz obsypać gruntem na życzenie klienta do żądanej głębokości w przypadku nisko posadowionego przyłącza kanalizacyjnego bez dodatkowych zabezpieczeń.

Z uwagi na fakt, że oczyszczalnie wymagają różnych stopni zagłebienia oraz w skład ścieków niejednokrotnie wchodzą substancje agresywne (np. detergenty), materiał z którego jest wykonana oczyszczalnia powinien być wytrzymały i odporny chemicznie. Traidenis produkuje korpusy oczyszczalni z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP). Laminat jest rodzajem kompozytu powstającego z połączenia co najmniej dwóch materiałów różniących się właściwościami mechanicznymi, fizycznymi i technologicznymi. Połączenie zalet obu materiałów umożliwia uzyskanie materiału o wysokiej jakości i optymalnych cechach. GRP mają zastosowanie w produkcjach, które wymagają specjalnych cech materiałów np. w produkcji łodzi, samolotów czy też szybowców, a więc branżach wymagających materiałów najwyższej jakości oraz charakteryzujących się lekką i mocną konstrukcją. Obecnie materiał GRP z racji odporności chemicznej znalazł również szerokie zastosowanie do budowy instalacji sanitarnych.

W zależności od charakteru chemicznego medium z jakim ma się stykać materiał stosuje specjalne żywice tj.  żywice poliestrowe (Hetron)  lub żywice winyloestrowe (Derakane).  Możliwość doboru jak również regulacja parametrów w procesie produkcji, sprawiają, że produkty firmy Traidenis mają szerokie zastosowanie. W zależności od rodzaju materiału, składu GRP, można je wykorzystać przy pH w granicach od 1,0 do 12,0 i temperaturach do 120oC.

Porównanie różnych oczyszczalni z oczyszczalniami firmy Traidenis

Własności Materiał GRP Polietylen
Moduł sprężystości E (N/mm2):
- krótkotrwały
- długotrwały
8000-24000
5000-14000
600-9000
150-300
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) 50-450 22
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (1/Kˑ10-4) 0,15 – 0,3 1,3-2,2
Współczynnik przewodności cieplnej (W/mK) 0,19-0,3 0,35-0,45
Zachowanie przy zetknięciu z rozpuszczalnikiem Praktycznie nierozpuszczalne Rozpuszcza się we wrzącym toluenie
Zmiany po ogrzaniu Nie zmienia się Topi się

Źródło: Madryas C., Kolonko A., Wysocki L. Konstrukcje przewodników kanalizacyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2002.

Możliwości techniczne montażu i eksploatacja oczyszczalni!!!

Rodzaj urządzenia  
urządzenie o kształcie walca, montowane w pozycji  pionowej, wykonane z tworzywa sztucznego (polietylenu)

Dane techniczne:

 • siły wyporu wód gruntowych F działają na dużą,  płaską powierzchnię, przez co istnieje zagrożenie wyporu urządzenia,
 • konieczność wylania betonowej płyty  w celu uniknięcia wyporu  co wpływa na wzrost kosztu montażu,
 • słaba konstrukcja (obetonowanie).

Eksploatacja:

 • konieczna jest okresowa regulacja oczyszczalni w celu utrzymania odpowiednich warunków pracy osadu czynnego,
 • podczas pierwszego rozruchu należy dodać biopreparat służący do rozmnażania osadu czynnego,
 • odpompowanie nadmiaru osadu producent zaleca przeprowadzać 1 -2 razy w ciągu roku, okresowo należy czyścić komory, kosz na skratki,
 • przed silnymi mrozami należy chronić oczyszczalnię przykrywając ją lekkim, drewnianym rusztem pokrytym matami, ewentualnie stosując ocieplenie.

 

Rodzaj urządzenia  
urządzenie o kształcie walca zbudowane z 3 komór: osadnik wstępny, komora bioreaktora, osadnik wtórny,  montowane w pozycji poziomej, wykonane z tworzywa sztucznego (polietylenu)

Dane techniczne:

 • pozioma konstrukcja i duże wymiary sprawiają, że powierzchnia działania sił wyporu jest duża, przez co oczyszczalnie jest podatna na wyparcie,
 • producent zaleca wylanie płyty betonowej w celu uniknięcia wyporu przez wody gruntowe co wpływa na wzrost kosztów montażu,
 • oczyszczalnia jest zgrzewana z 2 części, dlatego z biegiem czasu może dojść do rozszczelnienia,
 • posiada zintegrowany osadnik wstępny - możliwość zagniwania ścieku i nieprzyjemnego zapachu.

Eksploatacja:

 • brak informacji o eksploatacji urządzenia,
 • prawidłowe ustawienie zaworów na rozdzielaczu jest warunkiem uzyskania odpowiedniej efektywności oczyszczania ścieków oraz prawidłowego przepływu wody brak informacji o regulacji całego systemu,
 • zalecane jest comiesięczne dodawanie porcji preparatu bakteryjnego w celu odnowienia flory bakteryjnej w osadniku,
 • oczyszczalnia wymaga 1-2 razy w roku odpompowania osadu nadmiernego zarówno z  bioreaktora i osadnika wstępnego, co zwiększa koszt eksploatacji,
 • nie trzeba zabezpieczać urządzenia przed mrozami.

 

Rodzaj urządzenia  
zbiornik urządzenia w kształcie stożkowatym, wykonany z żywicy poliestrowej i włókna szklanego

Dane techniczne:

 • zastosowanie osadnika Imhoffa , (dwukomorowego z środkową komorą napowietrzania) – brak  osadnika wstępnego znacznie zmniejsza gabaryty oczyszczalni,
 • siły wyporu wód gruntowych F działają na małą powierzchnię dolnej części zbiornika w kształcie stożka, dodatkowo ciężar ziemi dociska górny płaszcz oczyszczalni - te wszystkie czynniki zapewniają stabilne posadowienie w ziemi i uniemożliwiają wyparcie oczyszczalni.

Eksploatacja:

 • obsługa urządzenia jest bardzo prosta - do każdego urządzenie dołączana jest instrukcja obsługi,
 • nie trzeba regulować pracy urządzenia,
 • odpompowanie nadmiaru osadu producent zaleca przeprowadzać 2 razy w  roku,
 • nie trzeba zabezpieczać urządzenia przed mrozami,
 • stożkowaty kształt dolnej części korpusu umożliwia montowanie oczyszczalni na terenie, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Zastosowanie oczyszczalni Traidenis jest możliwe w każdych warunkach gruntowo-wodnych!

 

Wymagania techniczne i konserwacja urządzenia!!!

Rodzaj oczyszczalni  
osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik wtórny

Przepustowość oczyszczalni [m3/d] / RLM*

 • 0,9 -1,8 / 6-12

Wymagana powierzchnia montażu [m2]

 • 2,6-4

Zużycie energii [kWh/dobę]

 • 1,2

Gwarancja [lata]

 • 10

Użytkowanie i konserwacja przydomowej oczyszczalni

 • 2 razy w tyg. należy sprawdzić urządzenie,

 • wywożenie osadów co 3 – 4 miesiące,

 • wymagane wspomaganie pracy urządzenia za pomocą biopreparatów, wapna i koagulantów.

 

Rodzaj oczyszczalni  
reaktor składa się z komory nitryfikacji, denitryfikacji i separacji

Przepustowość oczyszczalni [m3/d] / RLM*

 • 0,8-8,1/6-60

Wymagana powierzchnia montażu [m2]

 • 2,5-5

Zużycie energii [kWh/dobę]

 • 0,06-0,75

Gwarancja [lata]

 • 10

Użytkowanie i konserwacja przydomowej oczyszczalni

 • 2-3 razy w tyg. należy sprawdzić  działanie urządzenie,

 • obowiązek prowadzenia dziennika eksploatacji

 • konieczność dozowania biopreparatu - zatwierdzonego przez producenta

 • 1-2 razy w roku usunąć osad.

 

Rodzaj oczyszczalni  
osadnik wstępny, komora biologiczna, osadnik wtórny

Przepustowość oczyszczalni [m3/d] / RLM*

 • 0,75-7,5 / 6-50

Wymagana powierzchnia montażu [m2]

 • 4-8

Zużycie energii [kWh/dobę]

 • 1,4-2,2

Gwarancja [lata]

 • 10

Użytkowanie i konserwacja przydomowej oczyszczalni

 • należy często wykonywać czynności sprawdzające: dmuchawę, zawór recyrkulacji osadu, zegar sterujący oraz wyłączniki zabezpieczające,

 • konieczność dodawania pożywek.

 

Rodzaj oczyszczalni  
osadnik gnilny, komora biologiczna, komora osadu czynnego

Przepustowość oczyszczalni [m3/d] / RLM*

 • 0,6-10 / 4-75

Wymagana powierzchnia montażu [m2]

 • 3,5-6

Zużycie energii [kWh/dobę]

 • 1-2

Gwarancja [lata]

 • 10

Użytkowanie i konserwacja przydomowej oczyszczalni

 • konieczność dodawania pożywek mikrobakteryjnych (50 zł/6 miesięcy),

 • skomplikowany system monitoringu,

 • przy najmniejszej awarii wy wymagany serwis fabryczny.

 

Rodzaj oczyszczalni  
komora napowietrzania i osadnik wtórny w jednym zbiorniku

Przepustowość oczyszczalni [m3/d] / RLM*

 • 0,8-3,42 / 4-25

Wymagana powierzchnia montażu [m2]

 • 2-3

Zużycie energii [kWh/dobę]

 • 1,4-2,5

Gwarancja [lata]

 • 10

Użytkowanie i konserwacja przydomowej oczyszczalni

 • wywóz osadu 2-razy w roku,

 • czynności sprawdzające pracę dmuchawy raz na 2 miesiące.

* Równoważna Liczba Mieszkańców

 

Ukryte koszty - zbędny wydatek!!!

Szczególną uwagę należy zwrócić na głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku. W większości przypadków oczyszczalni wysokość dna rury dopływowej ścieków od rzędnej terenu nie przekracza 0,8 m  oznacza to, że gdy rura kanalizacyjna jest wyprowadzana z domu na większej głębokości, konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń – przepompowni, co znacznie zwiększa koszt inwestycji. 

W przypadku oczyszczalni NV firmy Traidenis wysokość rury dopływowej ścieków od rzędnej terenu może wynosić do 1,8 m, dzięki czemu nawet przy niskim przyłączu  kanalizacyjnym z budynku, możliwe jest zastosowanie całkowicie grawitacyjnego odpływu oczyszczonych ścieków.