Zapytaj o szczegóły

Dziękujemy za wypełnienie formularza kontaktowego.

Masz pytanie? Zadzwoń!
(032) 227 92 86
500 72 72 11
512 350 060

Informacje techniczne

Oczyszczalnie ścieków typu HNV produkowane są w zakresie od 30 do 10000 RLM. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic wzmocnionych włóknem szklanym. Dzięki temu lekkie i łatwe w transporcie zbiorniki posiadają wysoką wytrzymałość na działania substancji chemicznych.

Oczyszczalnia składa się z kilku (nawet kilkunastu) osobnych elementów. W jej skład wchodzą:

  • krata ręczna lub automatyczna,
  • piaskownik napowietrzany,
  • osadnik wstępny,
  • zbiornik główny oczyszczalni (ze stopniem biologicznym i osadnikiem wtórnym),
  • zbiornik osadu nadmiernego,
  • studzienka pomiarowo - kontrolna

W razie konieczności zastosować można kolejne urządzenia jak np. separator (łapacz) tłuszczu, zbiornik wyrównawczy itp.

Kompaktowa zabudowa elementów oczyszczalni pozwala na jej równoległą rozbudowę co umożliwia zwiększanie zdolności przyjmowania ścieków. Wszystkie w/w elementy oczyszczalni typu HNV znajdują się w lekkich poliestrowych zbiornikach. Każde urządzenie charakteryzuje się brakiem ruchomych części co zwiększa skuteczność i trwałość ich działania.

Urządzenia o wydajności powyżej 25 m3/d są montowane z oddzielnym osadnikiem wtórnym.

1. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją typu HNV-P

Oczyszczalnia ta składa się osadnika wstępnego, komory napowietrzanej I , komory napowietrzanej II - nitryfikującej i osadnika wtórnego (z wkładami lamellowymi). Wszystkie te elementy znajdują się w jednym korpusie oczyszczalni.
Ścieki dopływają do osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są przez 2 godziny. Następnie napowietrzone ścieki poddawane są biologicznemu oczyszczaniu metodą osadu czynnego w komorze pierwszej, oraz drugiej (z zanurzonym złożem biologicznym). Po przepływie ścieków przez reaktor biologiczny płyną one do osadnika wtórnego wyposażonego we wkłady lamelowe, a następnie do odbiornika. Oczyszczalnia zapewnia pełną eliminację organicznych związków węgla BZT5 oraz częściową eliminację związków biogennych

biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją typu HNV-P

2. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją typu HNV-N

Układ oczyszczania musi być dodatkowo wyposażony w kratę (pompę rozdrabniającą) i piaskownik, a w razie potrzeby także w separator tłuszczu. Następnie ścieki dopływają do komory beztlenowej, gdzie poddawane są napowietrzaniu w kontakcie z osadem czynnym. Następnie ścieki płyną do osadnika wtórnego, w którym część osadu pompowana jest do zbiornika, a pozostała część osadu zostaje wprowadzona ponownie do obiegu w bioreaktorze. Oczyszczalnia typu HNV-N osiąga najwyższy poziom oczyszczania ścieków.

biologiczna oczyszczalnia ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją typu HNV-N